Over Bears in Mind

Bears in Mind is een stichting die beren in het wild beschermt en beren in nood helpt.

Geschiedenis
Voor het project Het Berenbos en andere opvangprojecten werd Bears in Mind (eerst als Stichting Berenbos Rhenen en later als Alertis) in 1993 opgericht. In de loop der jaren steunde Bears in Mind naast buitenlandse welzijnsprojecten, steeds meer projecten gericht op natuurbescherming, wetenschappelijk onderzoek en voorlichting & educatie. Inmiddels is Bears in Mind een internationaal bekende berenbeschermingsorganisatie, die wereldwijd maar vooral in Europese landen haar kennis, expertise en financiële middelen inzet voor bescherming van beren in het wild en hulp aan beren in nood.

Missie
Bears in Mind zet haar kennis, expertise en financiële middelen in voor de bescherming van beren (en hun leefgebied) in het wild, en beren in gevangenschap. De stichting werkt samen met overheden en lokale organisaties aan projecten op het gebied van natuurbescherming, welzijn, educatie en voorlichting. Onder de bescherming van het leefgebied van de beer (bruine beer, lippenbeer, brilbeer, honingbeer, Aziatische zwarte beer, Amerikaanse zwarte beer, ijsbeer) vallen ook andere diersoorten die hetzelfde leefgebied delen.

Visie
Bears in Mind gaat er vanuit dat de bescherming van de beer in het wild en in gevangenschap onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Door het probleem bij de bron en duurzaam aan te pakken ontstaat er uiteindelijk een wereld waarin mens en beer harmonieus samenleven. Bears in Mind vormt de spil in veel beren-beschermingswerk in Europa en geniet erkenning op mondiaal niveau. Bears in Mind is dé berenstichting van Nederland.

Doelen

Natuurbescherming

Bears in Mind speelt een adviserende rol in en verleent (financiële) steun aan natuurbeschermingsprojecten

Berenwelzijn

  • Bears in Mind adviseert m.b.t. het opvangcentrum voor misbruikte beren, Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark.
  • Bears in Mind geeft advies ter verbetering van bestaande opvanglocaties en steunt tegelijkertijd de bouw van nieuwe.
  • Bears in Mind houdt de internationale meldingssite www.bearalert.org voor beren in nood actueel.
  • Bears in Mind houdt de kenniswebsite www.largebearenclosures.com actueel.

Educatie/Voorlichting

  • Bears in Mind fungeert als kenniscentrum over beren, beerbescherming, beerwelzijn, beeropvang, beer-educatie.
  • Bears in Mind verzorgt voorlichting gericht op Nederlandse toeristen die naar landen waar beren voorkomen op vakantie gaan.
  • Bears in Mind verzorgt educatie op (basis)scholen en voor andere geïnteresseerde groepen. 

Erkend Goed Doel
Bears in Mind heeft de status van 'Erkend Goed Doel'. Deze erkenning is verleend door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving), de toezichthouder van de goede doelen sector, en houdt in dat Bears in Mind voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Op de website van Bears in Mind staat het CBF-Erkenningspaspoort. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

Lees alles over het mooie werk van Bears in Mind

Stichting Bears in Mind
Grebbeweg 111
3911 AV Rhenen

RSIN/BTW: 805428124

KvK Utrecht: 411 86 102